Ten oosten van Spijkenisse ligt de Beerenplaat, een waterzuiveringsbedrijf waar water uit de Biesbosch wordt gezuiverd en drinkbaar gemaakt voor Rotterdam en omstreken. Net onder de Beerenplaat ligt de Wolvenpolder, een voormalig stuk landbouwgrond wat sinds een jaar of vier als natuurgebied bestaat. Op Waarneming heet het de Polder de oude en nieuwe uitslag. De bovenlaag van dit stukje grond is afgegraven en staat het grootste deel van het jaar onder water. 

Tapuit     Krombekstrandloper
Tapuit                                                                                                   Krombekstrandloper
Wat gaaf om te zien dat de water- en weidevogels hun weg er inmiddels naar toe hebben gevonden! Ik heb er al 12 soorten eenden gezien: Slobeend, Kuifeend, Wilde eend, Pijlstaart, Krakeend, Bergeend, Smient, Wintertaling, Zomertaling, Topper en Middelste en Grote zaagbek.Bergeend
Bergeend
PIjlstaartPijlstaart

Ook Aalscholver en Fuut en 7 Soorten Ganzen en Zwanen: Brandgans, Grote Canadees, Grauwe gans, Nijlgans, Kolgans, Knobbelzwaan en Zwarte Zwaan

Zwarte zwaan
Zwarte zwaan

Ook meeuwen (7 soorten) weten hun weg: Kokmeeuw, Grote en Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Pontische meeuw, Zwartkopmeeuw en Visdief.

Zwartkopmeeuw
Zwartkopmeeuw

Visdief
Visdief
Ook steltvogels doen het er goed ( 20 soorten): Kievit, Kleine plevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Watersnip, Grutto, Regenwulp, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Groenpootruiter, Witgat, Oeverloper, Drieteenstrandloper, Temmincks Strandloper, Krombekstrandloper, Bonte Strandloper, Kemphaan, Kluut en Scholekster

Kleine plevier
Kleine plevier

Ook Rovers (6 soorten): Torenvalk, Havik, Slechtvalk, Sperwer, Bruine kiekendief, Rode Wouw en Uilen (2 soorten): Kerkuil en Velduil.
Buizerd
Buizerd

Kerkuil
Kerkuil
En 4 soorten Gierzwaluwen en Zwaluwen: Gierzwaluw, Boeren-, Huis- en oeverzwaluw.

Zangertjes, onder andere : Tapuit, Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Rietgors, Witte- Gele-, Engelse en Rouwkwikstaart, Graspieper, Putter, Groenling, Vink.

Putter
Putter
Inmiddels staat dit gebied al op 158 soorten! Niet slecht voor een paar hectare voormalige landbouwgrond.
0
0
0
s2smodern

↑ Top

© Radenborg Natuurfotografie 2024

Real time web analytics, Heat map tracking