• Accipiter gentilis- Havik
  Eigenlijk best gek dat dit de naamgever is van de gehele orde van Havikachtigen (Accipitriformes) van Sperwer tot Steenarend en zelf de gieren van de Oude wereld, zoals Vale gier en Lammergier. De Havik is een middelgrote Standvogel die in Nederland broedt. Nesten zijn meestal 10-16 meter boven de grond in een grote boom te vinden.

  Meer lezen

 • Accipiter nisus - Sperwer
  De sperwer is het kleine broertje van de Havik. In de vlucht wordt de Sperwer vaak aangezien voor een Torenvalk, maar de Sperwer is groter en heeft veel bredere vleugels. Net als bij veel andere roofvogels is het vrouwtje groter dan het mannetje.

  Meer lezen

 • Aquila chrysaetos - Steenarend
  De steenarend is met een spanwijdte tot 2,25 meter één van de grootste landarenden van het noordelijk halfrond. De Steenarend heeft een geweldig zicht en kan van twee kilometer hoogte een konijn zien. Het verenkleed is grotendeels donkerbruin, met in de nek iets verlengde, goudkleurige veren. Dit verenkleed is bij beide geslachten gelijk. In het Engels heet deze prachtige vogel Golden Eagle.

  Meer lezen

 • Aquila fasciata - Havikarend
  De Havikarend is een middelgrote Arend met een groot verspreidingsgebied. Een volwassen vogel is donkerbruin van boven, grijs van onder met verticale streping. In vlucht zijn kenmerkend de brede zwarte eindband en de donkergrijze ondervleugel met een brede bijna zwarte V-vormige band.

  Meer lezen

 • Buteo buteo - Buizerd
  De Buizerd is de meest voorkomende rover in Nederland met ongeveer 10.000 broedparen. De Buizerd heeft een uiterst variabel verenkleed waar hij zijn franse naam Buse variable vandaan heeft. In Nederland is jaarlijks ook een groot aantal wintergasten uit Scandinavië te vinden die vaak veel lichter zijn (blonde Buizerds) dan de standvogels. Belangrijke kenmerken zijn de witte band over de borst (de burgemeestersketting) en de gebandeerde staart.

  Meer lezen

 • Buteo lagopus - Ruigpootbuizerd
  De Ruigpootbuizerd is een aparte soort die vaak onterecht wordt gemeld door onervaren vogels. Ruigpootbuizerds zijn wintergasten die herkenbaar zijn aan de 17 cm grotere spanwijdte, de lichte kop, het donkkere buikschild (veren op de buik), de lichte staart met de donkere eindband. Op bovenstaande foto 3 van de 4 kenmerken goed te zien.

  Meer lezen

 • Buteo rufinus - Arendbuizerd
  De Arendbuizerd is een zeldzame dwaalgast die pas in 2007 voor het eerst is waargenomen in Nederland. In de winters van 2013, 2014 en 2015 keerde een 1e kalenderjaars exemplaar steeds terug naar de Maasvlakte waar heel vogelend Nederland het dier van juveniel kleed naar (sub)adult kon zien transformeren. Bovenstaande foto is december 2015 toen het dus 3e kalenderjaars was.

  Meer lezen

 • Circaetus gallicus - Slangenarend
  De Slangenarend is een middelgrote arend die herkenbaar is aan de vaak donkere, Uilachtige kop en de karakteristieke vlucht met gehoekte vleugels.

  Meer lezen

 • Circus aeruginosus - Bruine Kiekendief
  De Bruine kiekendief is een vrij algemene broedvogel in Nederland. Het mannetje en vrouwtje verschillen aanzienlijk van verenkleed. Het vrouwtje is bruin met een lichte kop terwijl het mannetje drie-kleurig is met een bruin lijf, grijze vlakken op de vleugels en zwarte handpennen. De vogel is te herkennen aan de lange vleugels (5 handpennen of 'vinger's)'en de karakteristieke manier van jagen laag zigzaggend over het riet.

  Meer lezen

 • Circus cyaneus - Blauwe Kiekendief
  De Blauwe kiekendief is in Noord Nederland een schaarse standvogel terwijl de rest van Nederland het met de winterse bezoekjes moet doen. Het vrouwtje is bruin met een kenmerkende witte stuit, terwijl het mannetje prachtig wit is met een grijsblauwe bovenzijde.

  Meer lezen

 • Circus macrourus - Steppekiekendief
  Van de vier Kiekendieven (Bruine, Blauwe, Grauwe en Steppekiekendief) is dit de enige die niet in Nederlands broedt. Een zeldzame doortrekker. Na er meedere keren één gedipt te hebben, zag ik deze voor het eerst in Waddinxveen. Een prachtig 3e kalenderjaar mannetje.

  Meer lezen

 • Circus pyrgasus - Grauwe Kiekendief
  De Grauwe kiekendief lijkt veel op de Blauwe, maar is kleiner en heeft kenmerkend 4 handpennen, waardoor de vleugels langer en slanker zijn dan die van Bruine en Blauwe kiek. Deze vogel is zeer zeldzaam als doortrekker en helemaal als broedvogel met in de jaren 50 een opleving door het braakliggen van de flevopolder.

  Meer lezen

 • Elanus caeuleus - Grijze Wouw
  De naam van de Grijze wouw is misleidend want deze prachtige kleine rover is geen familie van de Zwarte en de Rode wouw maar vormt met de Amerikaanse grijze wouw, de Australische grijze wouw en de Letterwouw een eigen soort. De Grijze wouw wordt als dwaalgast in Nederland gezien. Hij jaagt vaak biddend als een Torenvalk.

  Meer lezen

 • Gypaetus barbatus - Lammergier
  De Lammergier is een zeer zeldzame dwaalgast met een spandwijdte tot 2,80 meter! Hij heeft een witte borst die gewoonlijk wordt ingesmeerd met rode klei. De Lammergier voedt zich voor 80% met botten die door de grote snavelopening kunnen worden doorgeslikt. Te grote botten worden meegenomen de lucht in om vervolgens verbrijzeld te worden door ze op de rotsen te laten vallen.

  Meer lezen

 • Gyps fulvus - Vale Gier
  De Vale gier werd in de vorige eeuw slechts 7 maal gezien, maar de laatste jaren komt deze steeds vaker een kijkje wagen, in steeds grotere groepen. In 2015 zelfs een groep van 31 vogels die een aantal dagen bleef hangen.

  Meer lezen

 • Haliaetus albicilla - Zeearend
  Met de aanlegging van de Oostvaardesplassen is de Zeearend in Nederland een stand- en broedvogel geworden met in 2014 al 5 broedparen! Met zijn spanwijdte van 2 meter wordt deze prachtige arend ook wel de vliegende deur genoemd. Volwassen vogels hebben een witte kop en staart en een opvallende gele snavel.

  Meer lezen

 • Hieraaetus pennatus - Dwergarend
  De Dwergarend heeft het formaat van een Buizerd maar is door de hoekige vleugelvorm en de lange vingers toch duidelijk te herkennen als een Arend.

  Meer lezen

 • Milvus migrans - Zwarte Wouw
  De Zwarte wouw is een regelmatige doortrekker met pieken in het voor- en najaar. In de vlucht is de vogel te onderscheiden van de Rode wouw door het kleinere formaat en de minder gevorkte staart.

  Meer lezen

 • Milvus milvus - Rode Wouw
  Deze prachtige vogel broed zeer schaars in Nederland maar kan het gehele jaar als doortrekker gezien worden. Kenmerkend zijn de diepe vork in de staart (op bovenstaande foto mis ook nog eens één of twee van de binnenste staartpennen) en de lichte vensters in de vleugels.

  Meer lezen

 • Neophron percnopterus - Aasgier
  Slechts een paar waarnemingen van de Aasgier in Nederland, waarvan één met foto. Deze gier is te herkennen aan de wigvormige staart, de lichte borst en vleugelvlakken en de lange dunne snavel.

  Meer lezen

 • Pernis apivorus - Wespendief
  De Wespendief is een mysterieuze vogel waarvan niet bekend is hoeveel broedparen er in Nederland voorkomen. De vogel is een zomergast die in Mei arriveert en al in Juli/Augustus weer vertrekt naar Afrika, voornamelijk Nigeria. De Wespendief broedt in bossen en voedt zich met insecten, larven en poppen, maar ook kleine reptielen.

  Meer lezen

  0
  0
  0
  s2smodern

  ↑ Top

  © Radenborg Natuurfotografie 2024

  Real time web analytics, Heat map tracking